Sân khấu ngoài trời với kiến trúc độc đáo mang âm hưởng hang động cổ xưa, chan hòa ánh sáng.

Lửa trại là một nét văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng dân tộc Việt, ...